top of page

Tacer İlk Adım

Tacer olarak işe alımdan kariyer gelişimine kadar her alanda “fırsat eşitliği” ilkesinden ilham alarak; çalışma arkadaşlarımıza mesleki ve kişisel olarak kendilerini geliştirebilecekleri, mutlu olacakları bir çalışma ortamı sunmak ilk hedefimiz. Gerçekleştirilen mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerinin yanı sıra rekabet ortamında şirketleri güçlü kılan yönetici ve yönetici adayı eğitimlerine de önem veriyoruz. 

buket_edited.jpg

Buket Demir

Satış Destek Uzman Yardımcısı / Mimar
Mimarlık eğitimi bağlamında mesleki gelişim perspektifinde staj programlarının önemi ön plana çıkmaktadır. Okulda aldığımız mimarlık eğitiminin ve meslek hayatında yapılan mimarlık arasındaki kopukluktan dolayı mezun olduktan sonra mimari pratik eksikliği yaşanabilir. Pratikteki bu eksikliği kapatan staj programı aynı zamanda mimarlık eğitimi ve mesleki uygulama arasındaki etkileşimi sağlar. Profesyonel çalışma ortamının aynı zamanda birer öğrenme ortamı olarak gördüğüm Tacer ’de geçirdiğim staj süresi boyunca mimarlık pratiğinde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik bilgi ve deneyim aktarım sürecini deneyimledim. Okul ve mimarlık hayatıma da katkı sağlayan bu deneyim mimarlık mesleğine başlarken hedeflerimi belirlememe yardımcı oldu. Mezun olduktan sonra da devam eden Tacer ’de çalışma serüvenimde staj sürecinde elde etmiş olduğum bilgi, beceri ve yetkinler sayesinde meslek hayatına zorlanmadan uyum sağlayabildim. İnsan ilişkilerine önem veren ve saygı duyan bir firma olan Tacer’de çalışmak iş hayatında yaşayacağım sorunları en aza indirgemektedir. Bu anlamda meslek hayatına burada başladığım için mutluyum. 

handan_edited.jpg

Handan İclal Yaylagül

Stajyer Öğrenci

Mimarlık, içerisinde bulunan bireyin kendini sürekli geliştirmesini gerektiren bir disiplin. Ama sadece mimariyle doğrudan ilişkili alanlarda değil. İnsan ilişkilerinden tutun da malzeme alanına kadar birçok farklı alanla ilişkilenen bu disiplinde kendini güncellemeyen bireylerin kişisel ve mimari gelişim süreçlerini yürütmesi çok zor. Bu noktada okulda aldığımız mimarlık eğitiminin yanı sıra sürekli piyasayı ve çevreyi gözlemleyebilmek büyük bir kazanım. Staj programının önemi de aslında burada kendini belli ediyor. Mimarlığın bağlı olduğu diğer disiplinlerle olan ikili ilişkisini okulda öğrenebilmemiz maalesef mümkün değil. Okulda her ne kadar bir eğitim sürecinden geçsek de piyasayla doğrudan kurulan bir ilişki, birçok farklı alanla birebir bağlantı kurarak mimarlık pratiğimizi geliştirmemize katkı sağlıyor. Yerinde görülüp deneyimlenmesi gereken bir süreç bu. TACER'de 3.5 ay olarak gerçekleştirdiğim staj sürecimde, bu programa değer vermeme sebep olan birçok unsuru birebir deneyimleme fırsatı buldum. Kendi bünyesinde projelendirme ve üretim süreçlerini birlikte yürüten bir firma olduğu için, daha öncesinde gerçekleştirmiş olduğum staj süreçlerimden farklı olarak, aslında bilgisayar ortamında kalan çizimlerimin üretim sonrası somut bir hal kazanmasını deneyimleme fırsatı buldum. Mimarlık piyasasının yaşadığı zorlu süreçten kaynaklı staj programını verimli olarak gerçekleştirebileceğimiz bir firma bulmak maalesef eskisi kadar kolay değil. TACER ise stajyerlerine gerçekten değer veren, sahip olduğu bilgiyi paylaşmaktan sakınmayan bir firma. Bu anlamda kendimi gerçekten şanslı hissediyorum.

deniiz_edited.jpg

İç Mimar

Mimarlık ve İç Mimarlık dünyasında hayal gücümüzün sonsuzluğu kadar, üretim kapasitesinin ve malzemenin sonsuzluğu da büyük önem taşır. Tacer’de yaptığım staj sırasında hem fabrikada üretim süreçlerini deneyimledim, malzeme dünyasının sonsuzluğunu keşfettim, özel çözümlemeyle birçok mimarı konunun hayata geçirilebildiğini öğrendim, hem de soyut düşünme yeteneğimin uygulanabilirliğini test etme imkanı buldum. Böylece Tacer benim için sadece bir üretim firması olmamış aynı zamanda bir okul ve mesleki hayata girişin ilk basamağı olmuştur. Staj programının mesleki hayata giriş açısından önemini Tacer’de öğrendim. Tacer bana öğrencilik hayatımın son senesinde uzun dönem staj yapma imkanı sundu. Stajım süresince profesyonellerle çalıştım ve onların birikimlerinden yararlanma fırsatı buldum. Okulda aldığım iç mimarlık eğitimimin yanı sıra bana teknik bilgiler aktardı, program kullanma yeteneklerimi geliştirmeme yardımcı oldu ve soyut olarak öğrendiğim kavramların gerçek hayata nasıl uyarlanabileceğini öğretti. Ayrıca iş hayatına karşı nasıl bir tutumum olması gerektiğine dair fikirlerimin belirlenmesine yardımcı oldu. Mezun olduktan sonra nasıl bir yol haritası çizmem gerektiğini, kurumsal bir firmada çalışmanın avantajlarını ve üretimle çözümlemenin bir arada çalışmasının ne kadar önemli olduğunu öğretti. Çözüm odaklı, pratik, gözlemci ve araştırmacı bir kimliğe sahip olmam gerektiğini öğrendim. Ve böylece, mezun olduktan sonra Tacer’de mesleki hayatıma başladım. Staj süresinde elde etmiş olduğum deneyim ve birikim sayesinde kolay bir adaptasyon süreci yaşadım. Tacer stajyerlerine önem veren, onları meslek hayatına kazandırmak isteyen bir firmadır. Tacer ailesinde olduğum için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum.

Deniz Dikbayır

bottom of page