top of page
  • Yazarın fotoğrafıTacer İnşaat

TACER YANGIN DAYANIMI YÜKSEK ALEV ALMAZ SİSTEMLER | Tacer Akustik Asma Tavan Ve Duvar Sistemleri


 


Tacer'in Hayata Önlem Katan ürünleri ile #yenilikyaratır


Yapılarda ve yapı malzemelerinde maliyet, estetik ve işlevsellik ön plana çıkmakla beraber yapının ve bileşenlerin özellikle ısı dayanımı, basınç dayanımı, kar, yağmur ve donma-çözülme gibi doğa etkilerine dayanıklılık aranır. Yapıyı oluşturan tüm bileşenlerin ve malzemelerin her birinin dayanım kalitesi, tüm yapının dayanıklılığı ile ilişkilidir. Bu ilişki; yapıyı oluşturan bileşenlerin veya yapının işlevselliği ile ölçülebilir. Yapı ve bileşenlerinde ısısal etkiler çok önemlidir ve de yangının ayrı bir yeri vardır. Yangında sıcaklığın artması sonucu yapı bileşenlerinin genleşme veya yumuşama-erime gibi fiziksel değişimlere uğramasına neden olur.Yangın öncesi ve sonrasında yangınla ilgili emniyet parametrelerinin her biri yangına karşı önlem açısından hayati bir noktada yer almaktadır. Muhtemel yangın risklerinde, yaşadığımız yapılar da hayati bir önem taşır. Yangına karşı güvenli yapıların tasarımlarında etkin sıcaklık 20-700 °C olmakla beraber yangın gibi olağanüstü koşullarda yapılar tüm yapı bileşenleriyle yüksek yangın dayanımına sahip olmalıdır.Yapının Mimari Tasarımı, Bina Strüktürünün Tayin Edilmesi, Yapı Malzeme ve Elemanlarının Seçimi, Pasif Yangın Güvenliği İçin En Önemli Unsurlardır.


Yapı kullanma şekline bağlı olarak, yapının mimari tasarımı, bina strüktürünün tayin edilmesi, yapı malzeme ve elemanlarının seçimi, pasif yangın güvenliği için en önemli unsurlardır. Yapıya giren bileşen ve malzemelerin yangına direnç göstermeleri, üstelik yangının büyüyüp gelişmesini önleyici nitelikte olmaları gibi etmenler pasif yangın güvenliğinin en önemli ilkeleridir. Bu ilkeler doğrultusunda, yangın esnasında yapı hasara rağmen kendisini koruyarak uzun süre ayakta kalabilmeyi başarabilmeli, yangın anında açığa çıkan yanma ürünlerinden yani ısı ve dumandan kaynaklanan tehlikeleri en aza indirebilmelidir.Ülkelerin yapı mevzuatlarında yangın güvenlik önlemleriyle ilgili bölümde, pasif önlemler kapsamında, maddelerin önemli bir bölümü de yapı malzemeleri ve yapı elemanlarıyla ilgilidir. Bu nedenle yapıda kullanılan her materyal ve sistem önem taşır. Tasarımcılar da yapılarını oluşturan bileşenleri seçerken mimari disiplin içine giren yapı malzemelerinin yangına tepki özellikleri yani yangın performansını özellikle değerlendirmektedirler. Böylelikle yapılarda akılcı bir planlamayla yangından koruyucu veya yangın dayanımlı malzemelerin kullanımıyla, rasyonel projeler üretilebilir.TACER’in Hayata Önlem Katan Ürünleri İle Yangın Tehlikesinin Olası Sonuçlarına Karşın Emniyeti Ve Güvenliği Sağlamak En Önemli Önceliğidir.

 


Tacer olarak biz de bu bilinçle, sistemlerimizi üretirken yangın dayanımı göz önünde bulundurmakta ve sistemlerimizi yangın yönetmeliğine uygun olarak düzenlemekteyiz. Tacer mimari sistemlerinin yangın dayanım değerleri akredite laboratuvarlarında yapılan testler sonucuna göre belirlenmektedir. Bunun ışığında Tacer sistemlerde bulunan bileşenlerin TSE aracılığıyla standartlara uygunluğu kontrol edilmekte ve her bir ürünün yangın sertifikası bulunmaktadır.TACER Metal Sistemler İle Yangın Tehlikesinde Alev Almaz Ve Duman Oluşturmaz.


Yangın tehlikesinin olası sonuçlarına karşın emniyet ve güvenliği sağlamak adına Tacer ürün gruplarımız içinde Tacer Metal Sistemleri en önemli yeri tutmaktadır. Tacer Metal Sistemlerin, gerçekleştirilen yangına dayanım testlerinin sonucunda yangın dayanımı yüksek ve yangın esnasında çevreye verdiği zarar da oldukça azdır. Tacer Metal Taşıyıcılarının yangın sınıfı A1 yani hiç yanmaz, Tacer Asma Tavan bileşenlerinin ise A2 yani zor yanıcıdır ve duman oluşumu, alevlenme yoktur. Yanmazlık kategorisinde alev almaz olarak değerlendirir. Duman oluşturmadığı için insan sağlığına olumsuz etkileri oldukça azdır. Üstelik yangın esnasında insanlar en çok zehirli gazlardan zarar gördüğü için bunun önüne de geçilmiş olur. Tacer Metal ürünler, malzemenin doğası gereği yangına dayanımı yüksek olduğu gibi olası bir yangın durumda az hasara uğramasıyla geri dönüşüme de katkı sağlayabilen ürün gruplarındandır.Tacer Alçı Panel Asma Tavanlara Sağladıkları Pasif Önlemlerle Yangının Ve Yanma Ürünlerinin Yayılmasını Yavaşlatır.


Tacer Alçı Panel ürünlerimizde, özel üretim teknoloji ile yangın esnasında istenilen performansı sağlamak için yangına dayanımlı alçı panel sistemleri kullanılmaktayız. Tacer Alçı Sistemeler, A1 sınıfı yanmaz bir yapı malzemesidir. Böylelikle alçı panel asma tavan sistemler aşırı ısı durumlarında, alçının içinde bulunan suyun açığa çıkmasıyla alev geciktirici bir özellik gösterir. Tacer Alçı Panel Sistemleri birçok alanda kendini yangın koruyucu malzeme olarak kanıtlamıştır ve asma tavan sistemi olarak yangın dayanımı sağladıkları için düzenli yapılarda uygulama alanı bulmaktadır. Tacer Alçı Panel asma tavanlara sağladıkları pasif önlemlerle yangının ve yanma ürünlerinin yayılmasını yavaşlatır, yanma ürünlerinin yıkıcı etkilerine karşı kalkan görevi görür.Yangının ülkemize ve doğaya verdiği zarar hepimizi derinden etkiliyor. İnsan sağlığını ve hayatını tehlikeye sokan yangınlar hem iktisadi hem de doğaya verdiği zararları göz ardı edilemez. Bu nedenle Tacer olarak, oluşturduğumuz her sistemde yangın esaslarına kesintisiz özen gösteriyoruz, yangınla ilgili sektörel gelişmeleri ve mevzuatları anında inceliyor ve Tacer Ar&Ge ile tüm mimari sistemlerimize uyarlıyoruz. Ürettiğimiz tüm mimari sistemlerde yangının önemini ön plana alarak çalışıyoruz.Her tasarım bir hayal ile başlar, başlayan her hayal Tacer Akustik Mimari Sistemler ile #yenilikyaratır.
Bakış Açınızı Değiştiren Tacer Akustik Asma Tavan Sistemleri! #yenilikyaratır

 

TACER | AKUSTİK MİMARİ

ASMA TAVAN SİSTEMLERİ

YANGIN DAYANIMI YÜKSEK SİSTEMLER


 

TACER |HEADQUARTERS

Esenboğa Yolu 22 km. Saracalar Mh. Kümeevler Sk. No:46 Akyurt / ANKARA

T: +90 312 399 25 45 F: +90 312 399 27 47

PK: 06750


0 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page